This site uses cookies! Continue browsing involves their acceptance.

Părinte împuternicit, comunitate incluzivă

Problema căreia i se adresează proiectul vizează riscul excluziunii sociale a părinților copiilor cu dizabilități, precum și riscul excluziunii sociale a copiilor cu dizabilități.

Scopul proiectului este împuternicirea părinților copiilor cu dizabilități în rolul de co-terapeut și promovarea în comunitate a  modelelor de succes din rândul acestora.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 30 de părinți din Muncipiul Iași  ce au copii cu dizabilități.

Aceștia vor fi împuterniciți în rolul de co-terapeut prin activități de instruire specializată, terapie ocupațională, consiliere și suport emoțional și de valorizare în comunitate.

Proiectul are și o importantă componentă de sensibilizare și informare a comunității cu privire le nevoile și drepturile părinților copiilor cu dizabilități. Drept urmare în cadrul proiectului va fi realizată ediția a II-a  a Cărții Noua Speranță a Destinului și 200 de exemplare vor fi distribuite în comunitate gratuit.

De asemenea se va organiza o Gală a Părinților copiilor cu dizabilități la care vor participa minim 700 de persoane și în care vor fi valorizați și premiați părinții ce au copii cu dizabilități și sunt modele de succes pentru alți părinți și pentru comunitate.

Durata proiectului este de 6 luni (iulie - decembrie 2018) iar bugetul total de 46 989 ron din care 42 290  ron suma finanțată de către Consiliul Local și 4699 ron - contribuția Fundației Star of Hope Romania.

Date de contact ale persoanei responsabile de implementarea proiectului:

Iulian Ghica

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

. © 2013-2017 Star of Hope Romania - Declaratia de confidentialitate