Fundația „Star of Hope” România în parteneriat cu Stiftelsen Håpets Stjerne Norvegia anunță încheierea oficială a proiectului „Coaliția - Drepturi egale și reprezentare pentru copii cu dizabilități”. Proiectul s-a derulat în perioada 1 mai 2015 – 29 februarie 2016 și a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 5 Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții – Subcomponenta 5.1 Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional și național și pentru think tank-uri.

Valoarea proiectului este de 93 590 Euro, din care finanțare nerambursabilă 74 850 de Euro. Prin acest proiect a fost dezvoltată și întărită capacitatea organizaționaăl a Federației Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități. Această federație este prima inițiativă de acest fel din țara noastră.

Principalele rezultate obținute sunt:

  1. O mai bună reprezentare în fața decidenților a copiilor și tinerilor cu dizabilități;
  2. Creșterea numărului de membri ai Federației Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități;
  3. Realizarea instrumentelor, mijloacelor de mobilizare a organizațiilor locale/regionale ale federației în vederea implicării acestora în activități de advocacy și formularea de propuneri legislative privind drepturile copilului/adultului cu dizabilități;
  4. Constituirea Rețelei Reabilitare Bazată pe Comunitate; aceasta este o rețea informală, pentru egalizarea de șanse a copiilor și tinerilor cu dizabilități.

Grupul țintă al proiectului „Coaliția - Drepturi egale și reprezentare pentru copii cu dizabilități” a fost format din 30 organizații neguvernamentale active în domeniul promovării, protecției drepturilor copiilor, tinerilor cu dizabilități.

Mai multe informații privind obiectivele, activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor fi prezentate în cadrul Conferinței de închidere a proiectului care va avea loc vineri, 26 Februarie 2016, ora 10:30, la sediul Centrului Regional de Reabilitare a Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități „Steaua speranței” din Iași, str. Bariera Veche nr.3 (în spatele clădirii Granit).

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați
Manager de Proiect - Gabriela Răducanu tel. 0745 254 692,
Expert PR - Mihaela Măriucă tel. 0745 520 094,
e-mail: gabi.r@starofhope.ro
www.starofhope.ro
www.fopcd.ro