Rezumatul proiectului:

Perioada de derulare a activitatilor proiectului: 1 Mai – 31 Decembrie 2015
Finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG din România.
Valoarea proiectului este de 93590 Euro, din care finanțare nerambursabilă 74850 de Euro.

Proiectul „Coalitia – Drepturi egale si reprezentare pentru copii cu dizabilitati” propus spre finantare de Fundatia Star of Hope Romania in parteneriat cu organizatia Star of Hope Norvegia isi propune sa solutioneze problema marginalizarii si lipsei de reprezentare organizata si integrata a copiilor si adultilor cu dizabilitati. In Romania sunt, conform datelor statistice la 30.06.2014 ale Directiei Generale pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, 714891 persoane cu dizabilitati; dintre acestia, peste 80% sunt cu certificat de handicap grav sau accentuat, fiind si cei mai expusi riscului marginalizarii, excluziunii sociale. Obiectivul principal al proiectului consta in dezvoltarea si intarirea capacitatii organizationale a Federatiei Organizatiilor de Parinti care au Copii cu Dizabilitati in vederea atingerii unei mai bune incluziuni a organizatiilor locale/regionale si a unei mai bune reprezentativitati in fata decidentilor a copiilor si adultilor cu dizabilitati in perioada 2014-2016. Rezultatul major asteptat consta in capacitatea organizationala intarita pentru 10 organizatii ale parintilor copiilor cu dizabilitati si a Federatiei in care activeaza.

Federatia Organizatiilor de Parinti care au Copii cu Dizabilitati este prima initiativa in acest domeniu in tara noastra; sunt multe retele/federatii/coalitii ale organizatiilor active in domeniul dizabilitatilor, desi niciuna nu acopera toate categoriile, insa este prima Federatiei a organizatiilor de parinti care au copii cu diferite dizabilitati. Aceasta federatie este importanta deoarece parintii sunt cei care, deseori, au o perspectiva unica, specifica asupra dizabilitatii copilului, sunt cei care stiu cel mai bine barierele cu care se confrunta copilul lor, nevoile pe care acesta le are. De asemenea, parintii sunt cei carora le bate inima cel mai tare pentru copilul lor, care doresc imbunatatirea legislatiei, politicilor, a serviciilor accesibile; dar singuri, sau asociati in organizatii mici nu pot produce o schimbare cu impact pe termen lung; puterea sta in unitate, in unirea lor in Federatie care sa cuprinda organizatii ale parintilor din toata tara.

Contextul:

Problema specifica abordata prin intermediul proiectului este legata de marginalizarea si lipsa de reprezentare a copiilor si adultilor cu dizabilitati. Mai grav decat atat este ca principiul egalitatii de sanse intens promovat de comunitatea europeana nu se regaseste in totalitate in realitate in ceea ce priveste situatia persoanelor cu dizabilitati din Romania. De cele mai multe ori copiii, tinerii cu dizabilitati nu participa la viata comunitatii din care fac parte, nu sunt consultati in elaborarea politicilor, legislatiei care le influenteaza viata. Copiii si adultii cu dizabilitati (in special grave, asociate, dizabilitati severe intelectuale) nu beneficiaza de aceleasi oportunitati ca ceilalti membri ai comunitatii; sunt discriminati in privinta accesului la educatie, loc de munca, dezvoltare in propria comunitate; nu au oportunitati egale de participare la viata culturala,sociala.

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs) au fost stabilite de catre comunitatea internationala in anul 2000. Multe documente de analiza mentioneaza explicit persoanele cu dizabilitati, insa persoanele cu dizabilitati nu sunt mentionate in niciun obiectiv de dezvoltare al mileniului, nici in cele 21 tinte stabilite, nici in cei 60 indicatori stabiliti pentru atingerea obiectivelor, sau in materialele elaborate in procesul de indeplinire a acestor obiective. Adunarea generala ONU a subliniat invizibilitatea persoanelor cu dizabilitati in statisticile oficiale (Indeplinirea MDGs pentru persoane cu dizabilitati. New York, Natiunile Unite, Adunarea Generala, 2010). Aceasta realitate se aplica si Romaniei. Raportul Mondial privind Dizabilitatea (care a fost lansat in tara noastra in toamna anului 2012) subliniaza rolul important pe care organizatiile de parinti care au copii cu dizabilitati, organizatiile persoanelor cu dizabilitati il pot juca in dezvoltarea unei societati incluzive care sa raspunda nevoilor tuturor cetatenilor, care asigura ca persoanele cu dizabilitati au capacitatea de a-si dezvolta la maximum abilitatile fizice si psihice, ca beneficiaza de acces la servicii si oportunitati curente si devin active, in calitate de membri capabili sa contribuie la dezvoltarea comunitatilor si societatilor din care fac parte; doar prin dezvoltarea potentialului lor, prin participarea lor activa la viata comunitatii, la viata economica se pot atinge si MDGs.

Principale activitati derulate in proiect:

  • Activitati de instruire si transfer de know how: Prin intermediul acestei activitati se urmareste derularea actiunilor de dezvoltare a structurilor operationale interne ale federatiei si in special a organizatiilor membre. Sunt planificate 3 sesiuni de instruire pentru organizatiile membre ale Federatiei (Sustenabilitate financiara si fundraising; Modele si instrumente de advocacy; Studii de caz. Trainerii pentru cele 3 sesiuni de instruire din Norvegia).
  • Realizare strategiei si planului de actiune al Federatiei
  • Dezvoltare instrumente de advocacy si mobilizare a organizatiilor membre ale Federatiei: se vor desfasura actiuni de transfer de bune practice – schimb de experienta in Norvegia- precum si activitati de realizarea a unor instrumente de advocacy si mobilizare organizationala, astfel incat scopul si strategia federatiei sa fie atinse.
  • Activitati de dezvoltare organizational: un prim set de activitati care se vor derula sunt focalizate pe cresterea transparentei si vizibilitatii federatiei si organizatiilor de parinti a copiilor cu dizabilitati (luate individual) prin organizare a 10 actiuni de tipul „Ziua portilor deschise” si prin redactarea si publicarea rapoartelor anuale ale organzatiilor membre. Un alt set de activitati este concentrat pe actiuni de identificare, contactare si recrutare de organizatii in vederea constiturii retelei informale regionale de reabilitare bazate pe comunitate.

De ce este important parteneriatul pentru proiect?

Preluând ca model de buna practica experienta tarilor nordice, am observat ca Organizatiile de parinti au un rol major in reprezentarea si integrarea sociala, educationala a copiilor si tinerilor cu dizabilitati. Aceste Organizatii sunt vazute ca avand atat o functie sociala cat si una in domeniul lobby/advocacy.

Astfel, parteneriatul cu organizaţia din Norvegia este important pentru dezvoltarea competenţelor resursei umane a Federatiei, transferul de bune practici privind functionarea eficienta a unei federatii, sustenabilitate financiara. De asemenea, partenerul din Norvegia faciliteaza schimbul de experienţă cu federaţii naţionale ale organizaţiilor de părinţi care au copii cu dizabilităţi, organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi; se face transfer de bune practici privind dezvoltarea competenţelor consiliului director, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice. Colaborarea fundatiei Star of Hope Romania cu partenerul din Norvegia este îndelungată şi fiecare a dovedit responsabilitate, implicare, corectitudine, respect, respectarea termenelor, a obligatiilor asumate.