În data de 20 noiembrie, la sediul Fundației „Star of Hope” România, a avut loc workshopul consultativ pentru elaborarea stategiei Federației Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități.

La această întâlnire au participat toate asociațiile de părinți din județul Iași. Părinții au stabilit principalele direcții de acțiune ale Federației pentru următorii 3-5 ani.

Întâlnirea a fost o activitate parte a proiectului „Coaliţia – Drepturi egale şi reprezentare pentru copii cu dizabilităţi”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG din România. Valoarea proiectului este de 93590 Euro, din care finanțare nerambursabilă 74850 de Euro.

Workshop consultativ pentru elaborarea strategiei FOPCD Workshop consultativ pentru elaborarea strategiei FOPCD Workshop consultativ pentru elaborarea strategiei FOPCD Workshop consultativ pentru elaborarea strategiei FOPCD Workshop consultativ pentru elaborarea strategiei FOPCDFundația „Star of Hope” România în parteneriat cu Stiftelsen Hapets Stjerne (Star of Hope Norway) a organizat timp de trei zile, 8-10 Septembrie, sesiunea de instruire „Studii de caz în aplicarea de modele de fundraising și advocacy”.

Cunoștințele dobândite în timpul acestei sesiuni de instruire vor ajuta Organizațiile de părinți care au copii cu dizabilități să acționeze ca un grup de interes care dă glas nevoilor membrilor ei în fața liderilor și autorităților. Cei peste 30 de participanți sunt reprezentanţi ai organizaţiilor de părinţi din regiunea de NE și membri ai Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi. Cursul a fost suținut de către Kristen Folde, specialist „Star of Hope” Norvegia. Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități este prima inițiativă din țara noastră care reunește organizații ale părinților care au copii cu diferite tipuri de dizabilități. Sunt multe rețele pe un anumit tip de dizabilitate (Sindrom Down, Autism, etc) dar niciuna nu reunește toate tipurile de deficiențe.( detalii )Fundația „Star of Hope” România în parteneriat cu Stiftelsen Hapets Stjerne (Star of Hope Norway) a organizat timp de două zile, 28-29 Iulie, sesiunea de instruire „Instrumente și modele de Advocacy”.

Scopul sesiunii de training este întărirea capacităţii organizaţiilor de părinţi care au copii cu dizabilităţi în vederea promovării şi reprezentării intereselor copiilor cu dizabilităţi în faţa decidenţilor şi influenţării/formulării de propuneri legislative/politici publice. Cei peste 30 de participanți sunt reprezentanţi ai organizaţiilor de părinţi din regiunea de NE și membri ai Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi. Cursul a fost suținut de către Kristen Folde, specialist „Star of Hope” Norvegia.( detalii )


Fundația „Star of Hope” România în parteneriat cu Stiftelsen Hapets Stjerne (Star of Hope Norway) a organizat timp de două zile, 16-17 Iunie, sesiunea de instruire „Sustenabilitate financiara și fundraising”.

Scopul sesiunii de training a fost de a întări capacitatea organizaţiilor de părinţi care au copii cu dizabilităţi în vederea atragerii de resurse financiare și gestionării eficiente a acestora. Aceste resurse financiare sunt necesare dezvoltării serviciilor sociale și educaționale, servicii vitale pentru dezvoltarea capacităților copilului cu dizabilități, a integrării lui sociale și școlare. Cei 26 de participanţi au fost reprezentanţi ai organizaţiilor de părinţi din regiunea de NE și membri ai Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi. Cursul a fost suținut de către Hakon Skaug, specialist din Norvegia. ( detalii )
Fundatia Star of Hope Romania, in parteneriat cu Stiftelsen Hapets Stjerne (Star of Hope Norway) organizeaza in perioada 16 - 17 iunie 2015, sesiunea de instruire "Sustenabilitate financiara si fundraising".

Scopul sesiunii de training este întărirea capacităţii organizaţiilor de părinţi care au copii cu dizabilităţi în vederea atragerii de resurse financiare, gestionării eficiente a acestora. Trainer este Hakon Skaug, specialist din Norvegia. ( detalii )


COMUNICAT DE PRESĂ

Coaliția - Drepturi egale și reprezentare pentru copii cu dizabilități

Conferința de lansarea a proiectului „Coaliția – Drepturi egale și reprezentare pentru copii cu dizabilități” a avut loc vineri, 29 mai 2015, începând cu ora 15:00, la sediul Centrului Regional de Reabilitare pentru Copii și Tineri cu Dizabilități „Steaua Speranței” Iași, pe strada Bariera Veche, nr 3.

Proiectul este implementat de Fundația „Star of Hope” România în parteneriat cu Stiftelsen Håpets Stjerne, Norvegia și este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componența 5, Dezvoltarea capacităților ONG-urilor. Rețele și Coaliții – Subcomponenta 5.1 Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional și național și pentru think tank-uri. Valoarea proiectului este de 93590 euro din care finanțare nerambursabilă 74850 euro.

Obiectivul general al proiectului „Coaliția - Drepturi egale și reprezentare pentru copii cu dizabilități” îl reprezintă dezvoltarea și întărirea capacității organizaționale a Federației Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități în vederea atingerii unei mai bune incluziuni a organizațiilor locale/regionale și a unei mai bune reprezentativități în fața decidenților, a copiilor și adulților cu dizabilități în perioada 2014-2016.

La deschiderea proiectului au fost prezenți reprezentanți ai Federației de părinți din cinci județe din Regiunea de NE a României, părinți ai copiilor cu dizabilități din cadrul Fundației „Star of Hope” România, reprezentanți ai autorităților locale și ONG-uri. Alin Aivănoaiei, Vicepreședinte C.J Iași, CristinaNichita, deputat, Camelia Bogdănici, deputat cât și Directorul „Star of Hope” Norvegia, Hakon Skaug și Aurora Vatamaniuc, Președintele Executiv al Fundației „Star of Hope” România au luat cuvântul în cadrul conferinței, exprimându-și dorința de colaborare și de sprijin al Federației Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități.

„Eu sper ca prin derularea acestui proiect să apară idei și inițiative de îmbunătățire și a legislației cu privire la persoanele cu dizabilități.” a spus Alin Aivănoaiei, Vicepreședinte al C.J Iași.

„Astăzi sunt aici ca reprezentant al Organizației „Star of Hope” Norvegia, dar ca și norvegian. Noi suntem entuziasmați de parteneriatul cu Fundația „Star of Hope” România și cred că unul dintre motivele pentru care acest parteneriat este important este pentru că Norvegia a trecut prin același proces de schimbare în domeniul social. A semna pe hârtie o schimbare, nu este o schimbare în sine. Pentru ca aceste documente să devină realitate, să poată fi puse în aplicare în acest domeniu, noi, norvegienii am avut nevoie de Asociații ale părinților. După ani de activitate ale acestor Asociații, vedem rezultate clare în domeniul social. Cred că aceasta poate fi soluția și în România. Această Coaliție este foarte importantă pentru că poate schimba nu doar felul în care este percepută o persoană cu dizabilități în Iași, Bărlad sau Huși, ci poate schimba tot ce se întâmplă în țară.” a spus Hakon Skaug, Director al „Star of Hope” Noevegia.

„Strategia care stă la baza acestui proiect este reabilitarea bazată pe comunitate. Proiectul răspunde unei nevoi identificate împreună cu părinții care au copii cu dizabilități și anume marginalizarea și insuficienta reprezentare în fața decidenților a copiilor și tinerilor cu dizabilități. O Federație de Organizații de Părinți puternică poate lupta mult mai eficient pentru ca drepturile copiilor cu dizabilități să devină realitate. Importanța dezvoltării coalițiilor organizațiilor de părinți reprezintă un aspect care este prezent și în raportul mondial privind dizabilitatea.” a spus Gabriela Răducanu, manager de proiect.

Deputat Cristina Nichita și-a exprimat încă o dată dorința de a lupta pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Pe parcursul derulării conferinței de presă, cei prezenți au avut ocazia să împărtășească din activitatea organizațiilor pe care le-au reprezentat.

Federația Organizațiilor de Părinți care au opii cu Dizabilități și-apropus săfie implicată în diferite domenii: implicarea activă în formularea politicilor, legilor, strategiilor care influențează viața copiilor cu dizabilități.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org

Pagina: 1 - 2