Proiect “Intervenţie în familii aflate în dificultate”, Valea Seacă

Perioada de derulare: 2015 –

Scop: reducerea riscului excluziunii sociale pentru 40 copii din familii vulnerabile, în special de etnie romă, din comuna Valea Seacă

Obiective specifice:

  • Ameliorarea nivelului de trai zilnic pentru 40 copii
  • Prevenirea riscului abandonului/eşecului şcolar şi a abandonului familial pentru 40 copii
  • Întărirea capacităţilor parentale a 80 părinţi.

Continue reading