Despre Noi

Despre Fundația Star of Hope România

Fundaţia „Star of Hope” Romania este o organizaţie neguvernamentală cu sediul în Iaşi, înfiinţată în 1998 cu sprijinul Organizaţiei suedeze Star of Hope Internațional.

Începutul Star of Hope România

Istoria noastră

Organizația „Star of Hope” Suedia este prezentă în România încă din zilele revoluției din 1989 (la Timisoara) și a sprijinit permanent Fundația Star of Hope Romania, aducând în țară atât fonduri private cât și fonduri guvernamentale suedeze (prin SMC/SIDA).

Star of Hope Romania este partener cu Star of Hope Norvegia și cu Star of Hope SUA.

Împreună vom face schimbarea.

Misiunea noastră

Îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în dificultate, în special a copiilor cu dizabilități, dar și ajutorarea copiilor nevoiași, pentru a le oferi o viață mai bună, astfel încât aceștia să crească și să se dezvolte firesc, într-un climat de demnitate, încredere și de valorizare a ființei umane.

Ne propunem să transformăm normalitatea în realitate.

Obiective

 • Prevenirea abandonului familial
 • Prevenirea eşecului/abandului şcolar
 • Reabilitarea/recuperarea copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi
 • Integrarea în învăţământ a copiilor cu dizabilităţi
 • Incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu dizabilităţi
 • Împuternicirea părinţilor care au copii cu dizabilităţi
 • Înfiinţarea şi susţinerea asociaţiilor de părinţi
Activitatea noastră

De-a lungul celor 25 de ani

Fundația Star of Hope Romania a reușit să atragă, pentru proiectele sociale din Romania, aproximativ 15 milioane de euro ajutând, astfel, peste 10.000 de copii abandonați să aibă o viață mai bună dar și copii cu dizabilități aflați în familii cu risc de abandon;


 Organizația a înființat 12 Centre de Zi, cu peste 450 de  beneficiari lunar.

5 Centre de Zi pentru Copii cu Dizabilități pentru copii cu dizabilitati în regiunea de Nord-Est

 1.  Centrul Regional de Reabilitare Pentru Copii și Tineri cu Dizabilități „Steaua Speranței”, Iași;
 2. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Dorohoi;
 3. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Bârlad;
 4. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Botoșani;
 5. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Chișinău.

 

7 Centre de Zi pentru Copii Aflați în Dificultate (pentru prevenirea abandonului școlar/familial)

 1. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Huși (județul Vaslui);
 2. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Murgeni (județul Vaslui);
 3. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Botoșani;
 4. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Dimăcheni (județul Botoșani);
 5. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Valea Seacă (județul Bacău);
 6. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Babadag (județul Tulcea);
 7. Centrul de Zi „Steaua Speranței”, Pantelimon (județul Ilfov).
Iaşi, Dorohoi, Bârlad, Botoșani

Principalele servicii oferite în cadrul Centrelor de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi

 •         Terapii recuperatorii și de grup pentru copii;
 •          Dezvoltare deprinderi de viaţă independentă;
 •          Terapie ocupaţională;
 •          Terapie prin joc (socializare);
 •          Asistenţă psiho-socială oferită copiilor cu dizabilităţi și părinţilor acestora;
 •          Informare asupra cadrului legislativ și a dizabilităţii propriului copil;
 •          Consiliere individuală şi de grup pentru părinţi;
 •          Integrare în grădiniţe și şcoli a copiilor cu dizabilităţi;
 •          Grupuri de suport pentru părinți;
 •          Cursuri de instruire pentru părinți;
 •          Cursuri de instruire cadre didactice și specialiști;
 •          Organizare de conferințe, seminarii, pentru părinți, specialiști și cadre didactice.
Huşi, Botoşani, Valea Seacă, Murgeni, Pantelimon, Babadag

Principalele servicii oferite în cadrul Centrelor de Zi pentru Copii Aflaţi în Dificultate

 • Terapie ocupaţională;
 • Dezvoltare deprinderi de viaţă independentă pentru copii;
 • Consiliere părinți;
 • Informare asupra cadrului legislativ, informarea părintilor privind dezvoltarea propriului copil;
 • Evaluare socio familială;
 • Prevenire eşec și abandon şcolar;
 • Grupuri suport pentru părinți;
 • Cursuri de educație parentală;
 • Organizarea de tabere, conferințe și seminarii pentru părinți și cadre didactice.
Cu cine colaborăm?

Partenerii noști

Fundația „Star of Hope” România este membră a unor rețele importante la nivel național ce au ca domeniu de intervenție copiii aflați în dificultate, respectiv:


Federația Organizațiilor Neguvernamentale active în Protecția Copilului (FONPC) România;


Rețeaua Națională Pentru Educație Incluzivă (RENINCO) România;


Federația INCLUZIUNE România, Rețeaua Națională Sindrom Down;


Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități (FOPCD) - membru fondator;


Federația Organizațiilor Neguvernamentatle pentru Servicii Sociale (FONSS) - membru fondator.


În anul 2010 a fost inaugurat Centrul Regional pentru Reabilitarea Copiilor şi Tinerilor cu Dizabilităţi „Steaua Speranţei”, Iaşi.

Împuternicirea părinților care au copii cu dizabilități

Alături de copii și părinții acestora

Fundatia „Star of Hope” România este una dintre foarte puţinele organizaţii din ţară care are ca obiectiv în strategia sa înfiinţarea şi dezvoltarea asociaţiilor de părinţi care au copii cu dizabilităţi. Începând cu anul 1999, organizaţia a susţinut împuternicirea părinţilor care au copii cu dizabilităţi sprijinindu-i să se organizeze în asociaţii. Din acest an şi până în prezent au fost înfiinţate, în Regiunea de NE, 10 asociaţii ale părinţilor care au copii cu dizabilităţi.

Fundaţia este iniţiator şi membru fondator în anul 2014 al Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi (F.O.P.C.D), federație ce adună împreună peste 2000 de părinți din regiunea de nord –est a României, respectiv județele: Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț. Este prima iniţiativă în acest domeniu în ţara noastră. Sunt multe reţele ale organizaţiilor de părinţi active în domeniul dizabilităţilor, dar niciuna nu acoperă toate categoriile de dizabilități.

Incluziunea tinerilor cu dizabilități

Luptăm pentru a apăra drepturile copiilor

Fundaţia Star of Hope Romania se implică activ în schimbări/îmbunătăţiri ale legislaţiei privind protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, monitorizarea respectării drepturilor copiilor. Fundația a organizat numeroase Campanii sociale în vederea promovării respectării drepturilor copiilor cu dizabilități. Anual, aceste campanii au loc în preajma zilelor speciale: Ziua Mondiala a Sindromului Down (21 martie), Ziua Internațională a Autismului (2 aprilie), Ziua Internaționlă a Persoanelor cu Dizabilitati (3 decembrie).

Organizaţia are o vastă experienţă în organizarea cursurilor de instruire, perfecţionare pentru părinţi, cadre didactice, profesionişti. Principalele subiecte abordate: aspect de bază privind diferite deficienţe, metode de intervenţie, incluziunea sociala a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi.

Implicarea noastră este cunoscută în comunitate

Recunoaşteri oficiale

1999

Diplomă oferită de I.S.T.P.H. Iaşi de recunoaştere a activităţilor de implicare în respectarea demnităţii şi drepturilor copiilor cu dizabilităţi;

2000

Preşedintele României a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în gradul de Cavaler preşedintelui Organizaţiei Internaţionale Star of Hope, Erik Gunnar Eriksson pentru iniţiativele umanitare şi rolul important pe care l-a avut Organizaţia „Star of Hope” în ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi din ţara noastră;

2003

Menţiune specială la concursul “Modele de bună practică în protecţia copilului” iniţiat de ANPCA, USAID, World Learning;

2007

Diplomă de apreciere din partea Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;

Diplomă din partea Direcţiei de Asistenţă Socială Vaslui pentru un parteneriat de calitate;

2008

Diplomă de merit în cadrul premiilor societăţii civile ieşene din partea Primărie Iaşi şi Asociaţiei „EuroDemos”;

Certificat de apreciere pentru implicarea şi susţinerea valorilor şi principiilor Responsabilităţii Sociale Corporatiste;

2012

Preşedintele României a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în gradul de Cavaler, preşedintelui Organizaţiei Internaţionale Star of Hope, Lennart Eriksson;

Primarul Municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, a acordat premiul de excelenţă Fundaţiei „Star of Hope” România pentru implicare în proiectele comunităţii.