This site uses cookies! Continue browsing involves their acceptance.

Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional capital uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni având o valoare totală de 13.198.263,72 lei.

Valoare cofinantare: 92.399,14 lei

Data inceperii proiectului: 04.09.2017

Data finalizarii proiectului: 03.09.2020

 

Proiectul a fost implementat de către Fundația Star Of Hope România în parteneriat cu Sc Dal Consulting Srl, Centrul Diecezan Caritas, Școala Anastasie Panu și Primaria Husi.

 

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării în comunitatea marginalizată din Huși, județul Vaslui, prin oferirea de servicii integrate.

 

Mai multe detalii cu privire la proiect și activitățile desfășurate puteți afla accesând link-ul paginii web a proiectului: http://incluziunesocialahusi.ro/

  

  

. © 2013-2017 Star of Hope Romania - Declaratia de confidentialitate