Comunicate de presa

Comunicat de presa: ”INVESTIM ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ!”: 150 DE COPII DEFAVORIZAȚI DIN BOTOȘANI AU AVUT ACCES LA UN PACHET INTEGRAT DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Miercuri, 15 februarie 2023, la sediul Centrului Educațional Botoșani din cadrul școlii gimnaziale ”Sfânta Maria” Botoșani, Fundația “Star of Hope” România a marcat finalul proiectului “Investim în Educația Incluzivă!” în comunitatea din Botoșani și a prezentat public Centrul Educațional dotat în cadrul proiectului. Proiectul a fost inovator pentru că a activat toate verigile cu rol în integrarea copiilor. Pe lângă suportul oferit copiilor, prin proiect au fost sprijiniți profesorii și părinții.

  • 150 copii și tineri au beneficiat de un pachet integrat de servicii menit să crească gradul de participare școlară și socială;
  • 23 cadre didactice au participat la cursuri de formare;
  • 35 părinți/tutori ai copiilor și tinerilor au beneficiat de servicii sociale și intervenție în situație de criză;
  • 20 părinți au participat la cursuri de educație parentală;
  • Centrul educațional a fost dotate cu mobilier și echipamente IT moderne, materiale educaționale, rechizite și produse de igienă-curățenie destinate elevilor din grupul țintă;
  • Perioada proiectului: 30 octombrie 2020 – 28 februarie 2023
  • Proiectul a fost finanțat din Granturile Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Reprezentanții din partea celor mai importante instituții publice cu rol în susținerea integrării copiilor aflați în dificultate au fost prezenți la eveniment și au apreciat impactul proiectului în comunitate, asigurând organizatorii de sprijinul continuu pentru misiunea de a-i sprijini proiecte care promovează schimbarea în comunitate.

"Mă bucur ca prin acest proiect am putut valoriza expertiza de peste 30 ani a fundației privind modelul de lucru pentru reabilitarea copiilor cu nevoi speciale. În același timp, faptul că am primit aprecierea cadrelor didactice pentru cursurile de formare derulate, ne încurajează să ne implicăm tot mai mult în procesul de conștientizare, schimbare a mentalității privind educația incluzivă în România." - Aurora Vatamaniuc, Președinte executiv Fundația “Star of Hope” România.

Au prezentat în cadrul evenimentului: Angela Achiței, Președinte Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, Aurora Vatamaniuc, Președinte executiv Fundația “Star of Hope” Romania, Gabriela Răducanu, Coordonator proiect Fundația Star of Hope România, Prof. Bogdan-Gheorghe Suruciuc- Inspector școlar general ISJ Botoșani, Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei - Inspector școlar pentru management institutional ISJ Botosani, Lacramioara Radu – sef birou DGASPC Botoșani, Diana Vasiliu, Manager proiect Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, Marius Buliga – consilier local, Prof. Ana Gabriela Tănasă – inspector școlar discipline socio-umane, ISJ Botoșani; Prof. Cristian Marius Gherasim – inspector școlar - monitorizarea programelor privind accesul la educație ISJ Botoșani, Carmen Marineta Bădărău, Director Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani, Mara Groper, expert proiect Asociația Română de Literație, Irina Manuela Nenerică, Coordonator proiect Asociația GAL Stejarii Argintii.

La eveniment au mai participat profesori, părinți, copii și tineri din grupul țintă al proiectului, părinți și tutori ai acestora, persoane din comunitate, un reprezentant FRDS, echipele din organizațiilor partenere din proiect – Fundația “Alături de Voi” România (ADV România), Gal Stejarii Argintii și Asociația Română de Literație.

reprezentanți ONG-uri, cadre didactice, copii și tineri din grupul țintă al proiectului, părinți și tutori ai acestora, persoane din comunitate.

 

"O componentă esențială a incluziunii sociale este incluziunea educațională. Astfel, în comunitate din Botoșani, prin acest proiect, au fost planificate servicii integrate pentru 150 copii. Sprijinirea în școlile de masă a educației copiilor, tinerilor cu CES/risc abandon școlar, planificarea activităților educaționale, de tip “școală după școală“, extracurriculare pentru beneficiari care aparțin ambelor categorii, asigură punerea în practică a principiului nonsegregării.

Un element de valoare adăugată al proiectului este cel de valorizare a celor 150 de copii, tineri din grupuri vulnerabile. Formarea în cadrul proiectului a rețelei informale copil – părinte – scoală - parteneri proiect - comunitate contribuie la dezvoltarea comunității unde am intervenit, astfel încât să răspundă nevoilor tuturor membrilor săi; este o abordare inovatoare și aduce valoare adăugată pentru că pune în centrul tuturor activităților copilul/tânărul." – Gabriela Răducanu, Coordonator proiect Fundația “Star of Hope” România.

 

În cadrul evenimentului au fost prezentate activitățile care aveau loc la Centrul Educațional – o ședință de terapie cu un copil cu nevoi speciale și întâlnirea părinților care participau la cursul de parenting. Părinții au povestit cu multă emoție cât de importante au fost activitățile realizate prin proiect și speră că acestea vor continua.

 

Rezultatele frumoase obținute în Botoșani din cadrul proiectului au fost posibile și datorită implicării extraordinare a voluntarilor – profesori cu inimă mare care s-au implicat activ în toate activitățile cu copii, dăruind cu generozitate și necondiționat din timpul lor.

 

Evenimentul public de prezentare a Centrului Educațional a fost un prilej bun pentru comunitate de a descoperi beneficiile unui proiect pentru copiii și tinerii vulnerabili, care printr-o intervenție integrată și colaborativă pot depăși situațiile de criză și pot spera la un viitor mai bun.

 

Centrul educațional – model de intervenție în comunitate

Centrul Educațional din cadrul proiectului ”Investim în educația incluzivă” este unul dintre cele patru centre înființate prin proiecte. Centre similare au fost înființate în jud. Iași școlile din Miroslava, Horlești și Cornești, propune un parteneriat sustenabil și un model de intervenție corelată la nivel de copil/tânăr–familie–școală–comunitate. Ideea de la care a pornit înființarea acestor centre este să ofere un model de intervenție în comunitate, să realizeze un transfer de expertiză, să stimuleze parteneriate și conexiuni, să inspire comunitatea. Toate aceste resurse mobilizate vor contribui la menținerea și funcționarea centrelor educaționale și după finalizarea proiectului. Investițiile în dotările spațiilor vor continua să genereze valoare pentru comunitate, să îmbogățească procesul educațional și să permită abordarea inovatoare a procesului educațional.

Pentru detalii privind proiectul accesați pagina proiectului: www.edu.alaturidevoi.ro