Comunicate de presa

Conferința de presă de lansare a proiectului ”INCLUZIUNE SOCIALĂ ACTIVĂ PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI”

Fundația Star of Hope România anunță conferința de presă de lansare a proiectului ”INCLUZIUNE SOCIALĂ ACTIVĂ PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI”, proiect finanțat de către Consiliul Județean Iași, în baza legii 350/2005.

Conferința va avea loc marți, 31 august 2021, ora 11.00 la la Centrul Star of Hope Iași, din strada Bariera Veche nr 3 (în spatele clădirii Granit).

Proiectul ”Incluziune socială activă pentru copiii cu dizabilități” se adresează unui număr de 20 de copii, tineri vulnerabili, în special cu dizabilități din județul Iași. Modelul propus spre implementare prin intermediul proiectului vizează un  prototip ”social”, care, are la bază Strategia Europeană pentru persoane cu handicap 2010-2020, care prevede protecția socială și participarea copiilor cu dizabilități la viața comunitară.

 ” Dacă nu am interveni în Iași prin proiectul propus, ar crește mult riscul de separare de familie pentru copiii cu dizabilități, de excluziune socială/școlară a acestor copii. Pe termen lung, copiii, nu s-ar putea dezvolta, nu ar putea deveni pe cât de mult posibil independenți, astfel încât ar îngreuna bugetul asigurărilor sociale din Iași.”, a declarat Aurora Vatamaiuc, Președinte executiv Fundația Star of Hope Romania

 Scopul proiectului este creșterea gradului de incluziune socială și școlară a  20 de  copii și tineri aflați în dificultate, în special cu dizabilități prin facilitarea accesului la servicii terapii de recuperare, de dezvoltare a abilităților de viață, organizare workshop-uri pentru cadre didactice, activități de împuternicire a părinților care au copii cu dizabilități în perioada.

 Acțivitățile propuse în cadrul proiectului sunt diverse și vizează atât copiii și tinerii cât și părinții, cadre didactice și comunitatea lărgită. În perioada de implementare a proiectului vor fi organizate activități de evaluare/reevaluare pentru 20 de copii cu dizabilități, terapii pentru dezvoltarea abilităților pentru 20 de copii și tineri cu dizabilități pe diverse domenii (cognitv. Motor, comunicare). De asemenea, vor fi dezvoltate capacitățile parentale pentru 20 de părinți/reprezentanți legali care au copii cu dizabilități prin participarea la sesiuni de instruire și consiliere. Pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și informații privind aspecte de bază din lucurl cu copilul cu dizabilități, va fi organizat un workshop pentru 25 de cadre didactice din județul Iași.

 Proiectul se desfășoară în perioada august 2021–ianuarie 2022. Valoarea totală a proiectului este de 40640 lei din care suma de 36540 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de către Consiliul Județean Iași.

 Pentru detalii proiect contactați:

 Gabriela Răducanu, Director de Programe Fundația Star of Hope Romania

Email: gabi.r@starofhope.ro

Telefon: 0745254692

 Adina Mihălăchiuță, Responsabil Comunicare

Email: adinamihalachiuta@starofhope.ro

Telefon: 0743112725