Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.

Reabilitarea bazată pe comunitate a copiilor cu dizabilităţi

Anul: 2003

Scop: Incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi.

Finanţatori: Star of Hope International Suedia şi Swedish International Development Agency/Swedish Mission Council

Subvenţie: Bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 

Beneficiari:

 • 150 copii cu dizabilităţi;
 • 500 familii care au copii cu dizabilităţi;
 • Cadre didactice;

Obiective:

 • Integrarea în grădiniţe/şcoli a copiilor cu dizabilităţi;
 • Conştientizarea, responsabilizarea comunităţii privind problematica dizabilităţilor;
 • Împuternicirea părinţilor

Activităţi:

a. Activităţi de informare şi relaţii cu comunitatea

 • Distribuirea materialelor de informare, materiale de prezentare pentru familii, profesionişti, alţi membri ai comunităţii în ceea ce priveşte misiunea, serviciile oferite, broşuri, materiale informative privind diferite dizabilităţi (Autism, Sindrom Down, Paralizie cerebrală);
 • Demersuri pentru integrarea în sistemul de învăţământ a copiilor cu dizabilităţi;
 • Emisiuni, mese rotunde la TV, programe de dialog la distanţă;

b. Sprijin şi consiliere pentru părinţi

  • Consilierea părinţilor;
  • Informarea părinţilor cu privire la prevederile legislative în domeniu, serviciile care pot fi accesate, informaţii cu privire la posibilităţile de dezvoltare ale propriului copil;
  • Module de informare / instruire pe problematica dizabilităţilor;
  • Traducerea, multiplicarea, distribuirea de carţi pentru a răspunde nevoilor familiilor cu copii cu dizabilităţi sau privind diferite aspecte ale dizabilităţilor;
  • Implicarea părinţilor în activităţi comune care au ca scop socializarea, integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi;
  • Dezvoltarea organizaţională a asociaţiilor de părinţi (înfiinţate şi susţinute de Star of Hope) "Renaşterea Speranţei", Iaşi, ANCAAR Iaşi, "Cutezătorii" Iaşi, "Salut prieteni!", Paşcani
  • Grup suport pentru părinţi, organizat lunar la sediul unităţii de asistenţă socială;
  • Sprijinirea asociaţiilor de părinţi pentru a demara procesul acreditării serviciilor sociale;
  • Întâlniri lunare ale membrilor asociaţiilor care au ca scop încurajarea părinţilor, întărirea relaţiilor dintre ei, împartăşirea experienţelor.
  • Suport material ocazional;

c. Sprijin şi consiliere pentru copiii cu dizabilităţi

   • Evaluarea iniţială a copiilor cu dizabilităţi;
   • Programe individuale de reabilitare-săptămânal;
   • Terapie de grup pentru copiii cu dizabilităţi- de 2 sau 3 ori pe săptămână, grupe de 5-6 copii participă la program de terapie de grup
   • Sprijinirea copiilor cu dizabilităţi pentru a fi integraţi în învăţământul de masă/special;
   • Socializare copii.
. © 2013-2017 Star of Hope Romania - Declaratia de confidentialitate