Altele

Declaratia de confidentialitate

Fundația Star of Hope Romania consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în organizație. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Fundația Star of Hope Romania procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online și nu numai ale Fundației Star of Hope Romania. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la beneficiari și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC. Directiva 95/46/EC va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018. Această declarație este conformă cu GDPR și prin urmare și cu Directiva 95/46/EC și cu regulile naționale până când acestea expiră la data de 25 Mai 2018.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea Fundației Star of Hope Romania, care deține responabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.

Principii

Politica de protejare a datelor în Fundația Star of Hope Romania se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

  • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
  • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
  • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
  • Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
  • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
  • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
  • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
  • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
  • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Persoanele care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca Fundația Star of Hope Romania să poată opera și îmbunătăți serviciile oferite. De asemenea vom colecta adresa candidatului atunci când acesta aplică pentru un post în organizația noastră. Colectăm date personale pentru alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității, securitate fizică, sisteme de suport, rapoarte de activitate pentru sponsori și parteneri, scrisori pentru sponsori si colaboratori.. Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țările în care operăm.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile beneficiarului pentru perioada stabilită în contractual de servicii cu beneficiarul, pentru a îi oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului Fundația Star of Hope Romania, centrelor de zi ale organizației și asociaților de părinți care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Divulgarea datelor personale

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnăm contracte cu alte companii și parteneri, în scopul obținerii unei sponsorizări și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare.

Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își comercializeze produsele și serviciile către beneficiarii noștri. Dacă utilizatorii nu doresc ca noi să divulgăm date personale acestor companii, parteneri, aceștia sunt rugați să ne contacteze pe adresa de e-mail: protectia.datelor@starofhope.ro.

În anumite situații Fundația Star of Hope Romania este nevoită să dezvăluie date personale ca și răspuns la cererile autorităților de supraveghere pentru a îndeplini cerințele GDPR. De asemenea vom divulga informații personale dacă este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citație sau alte procese legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța beneficiarilor sau siguranța celorlalți, investigarea fraudelor sau ca răspuns la o cerere a guvernului.

Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise pe adresa de e-mail: protectia.datelor@starofhope.ro.

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Beneficiarii au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm beneficiarilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care Fundația Star of Hope Romania intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale sau dacă doriți să solicitați vă informăm dacă, la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: protectia.datelor@starofhope.ro

Responsabilitate

Fundația Star of Hope Romania este responsabilă și va fi capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât și cu principiile stabilite în acest document. Fundația Star of Hope Romania va menține sub responsabilitatea sa o arhivă a activităților de procesare ce conține informațiile solicitate de către GDPR și, acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Declarația de confidențialitate se află în responsabilitatea Echipei Fundația Star of Hope Romania. Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate pe adresa de e-mail: protectia.datelor@starofhope.ro

Plângeri

Beneficiarii au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către DPO în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care beneficiarii au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Fundația Star of Hope Romania nu a tratat plângerea în mod corespunzător, beneficiarii au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise pe adresa de e-mail: protectia.datelor@starofhope.ro

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii corporative în Fundația Star of Hope Romania. În cazul în care se fac modificări ale materialului beneficiarii vor fi informați înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Date de contact

Fundația Star of Hope Romania
Bariera Veche nr. 3, Iași, Romania
E-mail: office@starofhope.ro
Număr telefon: +40.0232 215161

În vigoare de la data de: 25 Mai 2018

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Fundația Star of Hope Romania are sediul social în localitatea Iași, str. Bariera Vech nr.3 şi are ca obiect principal de activitate: furnizare servicii sociale.

Fundația Star of Hope Romania respectă confidențialitatea fiecărui beneficiar, fiind conștienți de importanța acestui lucru.

Fundația Star of Hope Romania este singurul detinator al oricarei informații colectate în cadrul centrelor de zi administrate de noi. Nu vindem, nu împărțim și nu închiriem această informație altora.

Exceptii si limitari

Cu toate ca exista aceasta declaratie de confidentialitate, Fundația Star of Hope Romania coopereaza in totalitate cu oficialitatile in orice investigatie ce are legatura cu orice continut (incluzand comunicatiile electronice private sau personale transmise catre Fundația Star of Hope Romania) sau activitate ilegala a oricarui beneficiar al serviciilor, luand masuri rezonabile in a-si proteja drepturile de proprietate.

In scopurile limitate de a indeplini o astfel de cooperare si in concordanta cu legile aplicabile, Fundația Star of Hope Romania poate fi solicitată sa dezvaluie informatii ce pot duce la identificarea persoanelor. Aditional, Fundația Star of Hope Romania poate decide sa monitorizeze comunicatiile de orice tip (I) pentru a se supune legilor, reglementarilor sau cererilor guvernamentale; (II) daca o astfel de dezvaluire este necesara sau adecvata pentru operarea DallNet; (III) pentru a proteja drepturile de proprietate ale Fundației Star of Hope Romania sau a altora.

Diverse

Fundația Star of Hope Romania poate solicita beneficiarilor urmatoarele date: nume si prenume, adresa de e-mail, cod numeric personal, numar de telefon, numar de fax, numele si forma juridica in cazul persoanelor juridice, numarul de inregistrare la Registrului Comertului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Inregistrare, adeverințe medicale. Fundația Star of Hope Romania garanteaza confidentialitatea informatiilor.

Prezenta Politica de Confidentialitate se supune dreptului intern roman. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul Fundației Star of Hope Romania. In cazul in care dupa trecerea acestui termen nu se ajunge la o intelegere, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu sediul Fundației Star of Hope Romania.

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității vă explică ce date cu caracter personal colectează Fundația Star of Hope Romania de la dvs., prin intermediul interacțiunilor noastre cu dvs. și prin serviciile noastre, precum și modul în care utilizăm datele respective si temeiul legal al prelucrarilor pe care noi le facem fie că sunteți beneficiarul nostru sau angajatul nostru.

Politica noastra de confidentialitate cuprinde urmatoarele informatii:

1. Ce sunt datele cu caracter personal?

2. Ce date cu caracter personal colectăm?

3. Care este temeiul legal pentru a prelucra aceste date?

4. Care este scopul si cum folosim datele tale?

5. Perioada de retentie a datelor

6. Cu cine partajam datele?

7. Ce drepturi aveți ca persoana vizata?

1. Ce sunt datele cu caracter personal

Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, adica orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, sau numar de telefon.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Intotdeauna, cand solicitam datele dvs personale vom explica scopul pentru care ne sunt necesare, unde pastram datele dvs, cine are acces la ele. Vă mai informăm că, oricând decideți, vă punem la dispozitie informatiile pe care le detinem despre dvs. și le putem sterge daca ne solicitați acest lucru.

2. Ce date cu caracter personal colectăm

Fundația Star of Hope Romania colectează datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de serviciile noastre. Furnizați unele din aceste date direct, voluntar, de exemplu, atunci când :

– vă înscrieți în proiectele pe care Fundația Star of Hope Romania le desfășoară în Romania

De asemenea, mai obținem date de la terți. Protejăm datele obținute de la terți în conformitate cu practicile descrise în acest angajament, precum și cu orice restricții suplimentare impuse de sursa datelor. Aceste surse terțe variază în timp, dar cuprind:

Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. Dar dacă alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre, există posibilitatea să nu puteți beneficia de serviciile Fundației Star of Hope Romania.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm, in functie de interactiunile pe care le aveți cu situl nostru, sunt urmatoarele:

Pentru a intra ca beneficiar (client) al organizației:

– Nume si prenume parinte si copil beneficiar de Servicii sociale

– Adresa, nr telefon, e-mail

– CNP parinte, copil, copie carte identitate

– Informatii corecte cu privire situatia familiala, medicala, economica.

Datele angajatilor – colectam Nume și prenume, Cod numeric personal, Adresa, Număr de telefon, Date privind starea de sănătate, Starea civilă, Date culturale,Date economice.

De asemenea colectăm informațiile pe care ni le furnizați și conținutul mesajelor pe care ni le trimiteți, cum ar fi feedback-ul sau întrebări și informații pe care ni le transmiteți.

3. Care este temeiul legal pentru a prelucra aceste date?

Datele pe care ni le oferiți voluntar ( nume, prenume, telefon, adresa, email, CNP ) temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Folosim datele pentru a intocmi dosarul beneficiarului de Servicii sociale.

În privința datelor pe care ni le oferiți voluntar prin acceptul de a intra în proiectele organizatiei, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi transparență și informare. Consimțământul dvs este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, în vederea obțierii unor sponsorizări.

De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru angajatii nostri, in vederea derularii Contractului de munca. Prelucrarea acestor date cu caracter personal are ca temei legal Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidenta al Salariatilor cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 53/2003 privind Codul Muncii actualizata.

4. Care este scopul colectarii datelor si cum folosim informatiile tale personale?

Fundația Star of Hope Romania folosește datele pe care le colectează în doua scopuri de bază, descrise detaliat mai jos:

(1) pentru a ne desfășura activitatea și a furniza serviciile de asistență socială pe care le oferim

(2) pentru a întocmi rapoarte pentru sponsori, colaboratori și parteneri

În aceste scopuri, combinăm datele pe care le colectăm pentru a vă oferi o experiență mai optimizată, mai coerentă și mai personalizată.

5. Perioada de retentie

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ieșirea din proiectele noastre.

In cazul in care v-am folosit datele pentru sponsori, acestea vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii. In cazul in care sunteți un angajat al companiei, datele personale vor fi pastrate pe o perioada de 75 ani, conform Codului Muncii.

6. Cu cine partajăm datele cu caracter personal

Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău.

Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile dvs către următoarele entităţi:

1. Sponsori

Putem dezvălui informațiile tale altor companii/persoane fizice care ne oferă sponsorizări, cum ar fi companiile care ne ajută în organizarea și derularea diferitelor evenimete cu caracter de atragere de fonduri.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne susține financiar;

Informațiile oferite de tine, ce conțin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relațiile de munca sau pentru comunicari comerciale sau raspunsuri la solicitarile trimise de tine, iar in cazul unor solicitari legitime, vor fi transmise către autoritatile statului:

 • Inspectoratul Teritorial de Munca,
 • Agenția pentru ocuparea Forțelor de Muncă,
 • Autorități Judecătorești
 • Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale.

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Partajăm datele dvs cu caracter personal cu acordul dvs sau în cazul în care este nevoie de acestea pentru a transmite sponsorilor un raport prin care se justifica sponsorizarea primita.

7. Ce drepturi aveți ca persoana vizata?

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea¬ tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

 • dreptul la informare și acces;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Puteți să vizualizați, să editați si să ștergeți datele dvs. cu caracter personal prin solicitare scrisă trimisa pe email la protectia.datelor@starofhope.ro

De asemenea, puteți opta în legătură cu colectarea și folosirea de către Fundația Star of Hope Romania a datelor dvs.

Aveti posibilitatea sa va retrageti consimtamantul prin solicitarea scrisa, adresata Responsabilului cu Protectia Datelor cu caracter personal la adresa de mail protectia.datelor@starofhope.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *