In derulare

Proiect “Intervenţie în familii aflate în dificultate”, Valea Seacă

Perioada de derulare: 2015 –

Scop: reducerea riscului excluziunii sociale pentru 40 copii din familii vulnerabile, în special de etnie romă, din comuna Valea Seacă

Obiective specifice:

 • Ameliorarea nivelului de trai zilnic pentru 40 copii
 • Prevenirea riscului abandonului/eşecului şcolar şi a abandonului familial pentru 40 copii
 • Întărirea capacităţilor parentale a 80 părinţi.

Beneficiari direcți:

 • 40 de copii proveniți din familii vulnerabile, în special de etnie romă
 • 80 de părinți/tutori ai copiilor

Beneficiari indirecți:

 • Comunitatea
 • Școlile din Valea Seacă

Principale activităţi:

 1. Înfiinţarea Centrului de servicii integrate pentru copii aflaţi în dificultate: spaţiul este oferit în folosinţă gratuită de către Primăria comunei Valea Seacă. Acest spaţiu este renovat şi dotat cu sprijinul financiar al Pinsemenigheten Salem, Sandefjord Norvegia, Pingstforsamling Arvika, Suedia, alături de organizaţia Star of Hope International Suedia şi Norvegia. ( photo )

 1. Masă caldă pentru copii Această masă caldă reprezintă un pas important în creşterea nivelului de trai al copiilor; fără acest aport caloric, riscul de eşec sau abandon şcolar ar fi mai mare. Pentru unii dintre copii este singura masă consistentă din zi.
 2. Activităţi extraşcolare: activităţile se dezvoltă în următoarele direcţii de bază: stimularea responsabilităţii în diferite situaţii de viaţă; formarea deprinderilor de autoîngrijire şi igienă personală; cultivarea deprinderilor de muncă; organizarea de jocuri şi distracţii; formarea imaginii de sine şi stimularea încrederii în propria persoană; cultivarea autocontrolului şi expresivităţii personale; educarea capacităţilor cognitive; educarea capacităţii de reacţie la diverse situaţii de viaţă
 3. Activităţi educaţionale pentru copii
 4. Colaborare cu grădiniţe şi şcoli
 5. Susţinerea copiilor pentru ca aceştia să facă faţă cerinţelor şcolare se realizează în colaborare cu învăţătorii şi educatorii de la clasele în care ei sunt integraţi. Cel puţin o dată pe lună fiecare copil este vizitat la şcoala unde este înscris pentru a se discuta cu educatorul sau învăţătorul lui aspecte legate de activitatea şcolară.
 6. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare activă cu familia copilului. Pentru părinţi sunt organizate întâlniri individuale şi/sau în grup. Prin aceste întâlniri urmărim creşterea nivelului de responsabilizare a părintelui faţă de propriul copil, întărirea capacităţilor parentale.
 7. Consiliere şi sprijin pentru părinţi: se oferă la cerere, sau ori de câte ori personalul consideră că este în beneficiul copilului şi familiei. Pentru părinţi sunt organizate şedinţe periodice de consiliere individuală sau întâlniri în grupuri mari în cadrul cărora ne propunem:
  • împuternicirea părinţilor
  • conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor important în creşterea copiilor
  • oferirea de informaţii necesare pentru diferite domenii: educaţie, igienă, planificare familială, relaţia părinte-copil, necesitatea unui loc de muncă.
 8. Cursuri de educaţie parentală
 9. Suport material pentru copii, pentru familiile acestora
 10. Facilitare intervenţii medicale la spitalul pentru copii Sf. Maria, Iaşi.
 11. Informare şi relaţii cu comunitatea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.