Proiecte

”INVESTIM ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ!”: 650 DE COPII DEFAVORIZAȚI DIN MEDIUL RURAL VOR AVEA ACCES LA UN PACHET INOVATOR DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Fundația “Alături de Voi” România în parteneriat cu Fundația “Star of Hope”  România, Asociația Română de Literație și Asociația GAL Stejarii Argintii, lansează Proiectul ”Investim în educația incluzivă” – un parteneriat sustenabil și un model de intervenție corelată la nivel de copil/tânăr–familie–școală–comunitate.

În contextul pandemiei, mai mult ca oricând, educația copiilor din cele mai vulnerabile medii are nevoie de sprijin.

  • Proiectul este finanțat din Granturile Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS);
  • 650 copii și tineri vor beneficia de un pachet integrat de servicii menit să crească gradul de participare școlară și socială;
  • 4 școli din regiunea Nord-Est vor fi dotate cu mobilier și echipamente moderne;
  • 125 cadre didactice își vor dezvolta competențele specifice în procesul instructiv-educațional;
  • 140 de părinți/tutori ai copiilor și tinerilor vor primi servicii de suport.

Proiectul ”Investim în educația incluzivă!”, Cod PN2041, se derulează în cadrul Apelului ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, din cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, program finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Proiectul se implementează în perioada 30.10.2020 – 29.10.2022, în 4 comunități din Regiunea Nord-Est: Miroslava, Cornești și Horlești din județul Iași și mun. Botoșani.

”Acest proiect, vine într-un moment dificil pentru sistemul de educație, care a fost reconfigurat datorită pandemiei Covid și în care riscul de abandon școlar a crescut considerabil. Din păcate, copiii și tinerii vulnerabili, au devenit și mai sărăci și mai puțin integrați în procesul de educație, față de momentul în care am scris noi acest proiect. Este pentru prima dată, când la nivelul celor 4 comunități vizate, 4 parteneri în acest proiect vor face o investiție integrată pentru a preveni abandonul școlar și familial: servicii sociale, educaționale, psihologice, recuperare medicală în special pentru copiii cu dizabilități, consiliere și orientare profesională, dezvoltare resurse umane și creare infrastructură școlară și digitală. Fiecare copil / tânăr, va avea un plan unic de intervenție focalizat pe nevoia lui și în care nu vom face rabat de la calitatea și pasiunea cu care intervenim zi de zi!”, a declarat Angela Achiței, președinte ADV România.

Prin expertiza partenerilor proiectului – Fundația ”Alături de Voi”, Fundația Star of Hope, Asociația Română de Literație, Asociația GAL Stejarii Argintii și a celor 4 instituții de învățământ, proiectul va contribui la:

  • Îmbunătățirea participării școlare a minim 320 copii și tineri, ca urmare a participării la programele realizate în spațiile dotate din cele 4 instituții școlare;
  • Creșterea gradului de incluziune socială prin oferirea de servicii integrate și suport: consiliere și orientare profesională; sprijin psihopedagogic și terapie asistată; sprijin psiho-social; activități de timp liber și dezvoltare personal.
  • Creșterea implicării în procesul educațional a cel puțin 140 părinți și tutori prin oferirea de servicii suport;
  • Combaterea analfabetismului funcțional și dezvoltarea de abilități în rândul cadrelor didactice pentru a ajuta individualizat copiii și tinerii și a preveni abandonul școlar.

 ”De mai bine de 25 de ani Fundația Star of Hope România este prezentă și activă în județul Botoșani aducând speranță și sprijin celor mai defavorizați copii. Ne bucurăm că a venit momentul ca experiența și expertiza pe care am acumulat-o în domeniul social să fie valorificată și mai mult prin intermediul acestui proiect. Vom reuși să ajutăm un număr cât mai mare de copii și tineri vulnerabili să aibă acces la educație, în pofida limitărilor impuse de societate, să nu își piardă speranța în aceste vremuri grele. Pentru copiii cu nevoi speciale este vitală intervenția timpurie deoarece accesul acestora la educație este limitat și greoi, fiind necesar sprijinul specializat. Alături de partenerii implicați în proiect vom acoperi o mare parte din nevoile identificate la nivelul comunității față de ceea ce înseamnă copil și tânăr vulnerabil.”, a declarat Aurora Vatamaniuc, președinte executiv Fundația “Star of Hope”  România.

Serviciile integrate, vor fi oferite copiilor și tinerilor direct în comunitate, în cele 4 centre de resurse pe care le vom dezvolta în parteneriat cu școlile, precum și la Centrul de Zi al Fundației ”Alături de Voi” România și Fundația ”Star of Hope” România.

„Călătorule, nu-i cale. Se face calea umblând!” Vom face cale și prin acest proiect în și mai multe școli, cu mai mulți profesori și cu mai mulți parteneri din mediul privat și public, în: literație, învățare vizibilă, provocarea învățării, coaching, mentorat, mentalitate flexibilă, învățare vizibilă, neuroștiințe, growth mindset, reziliență, feedback și evaluare, măsurarea impactului predării etc. Alături de competențele amintite, cadrele didactice vor beneficia de apartenența la o comunitate de practică și învățare în domeniul literației coordonată de ARL, de participare la procesul de transformare a educației din țara noastră și…de multă implicare. Pentru a vedea progrese la următoarele cicluri de testare, trebuie să începem azi! Avem contextul, curajul, hotărârea și dorința de a învăța ”, a declarat Prof. Dr. Liliana Romaniuc, expert educație – reprezentant Asociația Română de Literație.

Acest proiect vizează oferirea unui pachet integrat de servicii educaționale, psiho-socio-pedagogice, ocupaționale, de educație non-formală și timp liber în vederea creșterii gradului de participare școlară și socială a 650 copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani aflați la risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și cu cerințe educaționale speciale.

”Experiența vastă și diversă a celor 4 parteneri din acest proiect, va aduce plus valoare în implementare și mai ales va avea un impact pozitiv și pe termen lung asupra beneficiarilor proiectului. Implicarea reprezentanților UAT-urilor Horlești și Miroslava, a cadrelor didactice a celor trei parteneri asociați (Școala Gimnazială ”Colonel Constantin Langa” Miroslava, Școala Gimnazială ”Dimitrie Anghel” Cornești și Școala Gimnazială Horlești) încă de la scrierea proiectului, va contribui la buna funționare a celor trei centre unde se vor desfășura activitățile cu beneficiarii. Aceste centre, ce vor funcționa în cadrul celor 3 școli menționate, vor fi dotate cu mobilier și aparatură electronică și IT necesare facilitării integrării copiilor și tinerilor aflați în situații de risc. Asociația GAL Stejarii Argintii își propune ca acest proiect să fie un model de bună practică ce poate fi extins la nivel regional și național prin colaborarea cu Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România ”, a declarat Irina Manuela Nenerică, manager Asociația GAL Stejarii Argintii.

Valoarea totală a contractului de finanțare pentru 24 de luni de implementare, este de 5,452,521.16 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 4,907,269.05 lei (90%), iar contribuția privată 545,252.11 lei (10%).

Pentru informații suplimentare, poate fi contactată, Elena Vasiliu, expert comunicare și marketing | elena.vasiliu@alaturidevoi.ro | 0740.544.810 | www.alaturidevoi.ro

****

Despre Fundația “Alături de Voi” România

Fundația „Alături de Voi” România (ADV) este o organizație neguvernamentală acreditată ca furnizor de servicii sociale și întreprindere socială, înființată în februarie 2002, a cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile. ADV România, este unul din pionerii economiei sociale din România care a dezvoltat 3 întreprinderi sociale proprii și a contribuit la apariția Legii Economiei Sociale.

Peste 150000 de persoane, în special tineri din categorii vulnerabile și cu dizabilități, au beneficiat de serviciile directe oferite în timp de către organizație. Peste 200 de persoane cu dizabilități, în special tineri, au lucrat / lucrează la ADV sau pe piața muncii, beneficiind de un pachet complet de servicii de inserție socio-profesională.

Ceea ce facem zi de zi…, ne definește practic viitorul!

Despre Fundația “Star of Hope”  România

Fundaţia “Star of Hope” Romania este o organizaţie neguvernamentală cu sediul în Iaşi, înfiinţată în 1998 cu sprijinul Organizaţiei suedeze Star of Hope Internațional. Misiunea fundației este îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în dificultate, în special a copiilor cu dizabilități, dar si ajutorarea copiilor nevoiași pentru o viață mai bună, pentru ca aceștia să crească și să se dezvolte firesc, într-un climat de demnitate, încredere și de valorizare a ființei umane.

Despre Asociația Română de Literație

Asociația Română de Literație are misiunea de a promova şi susţine exemplele de bună practică, modelele de excelenţă şi eficienţă didactică în educaţie, urmărind cu prioritate creşterea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a contribui la formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare împlinirii la nivel personal şi social a elevilor şi a adulţilor într-o societate bazată pe cunoaştere şi învăţare continuă.

Despre Asociația GAL Stejarii Argintii

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Stejarii Argintii, cu sediul în comuna Miroslava, judeţul Iaşi, are misiunea de  a contribui la dezvoltarea locală într‐o manieră specifică și de găsi soluții adaptate la nevoile și prioritățile comunităților locale. Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Stejarii Argintii este situat în judeţul Iaşi și este format din 6 comune: Miroslava, Lețcani, Dumești, Popești, Mădârjac și Horlești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.