Comunicate de presa

Atelier dobândire competențe cheie elevi

Titlu atelier: Deprinderea abilităților de leadership, nr.3

Subactivitate 3.2 –Dezvoltare program educațional-reducerea părăsirii timpurii a școlii- în cadrul Proiectului Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși POCU 20/4/2/102220

În cadrul proiectului Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși, vor fi organizate 30 de ateliere de dobândire a unor competențe cheie de către elevi, competențe ce reprezintă un cumul de cunoștințe, abilități și atitudini care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenie activă, incluziune socială și ocuparea forței de muncă. Pe lângă dezvoltarea acestor 8 competențe cheie, experții implicați în organizarea atelierelor vor aborda și alte teme de comunicare și schimbare de comportamente care să respecte normele sociale. De asemenea, vor fi abordate și teme legate de discriminare și stigmatizare, informare și conștientizare a elevilor cu privire la educația interculturală și segregarea școlară.

În cadrul acestor întâlniri elevii au acces atât la informații teoretice cât și aplicații practice care să îi ajute să înțeleagă tematica abordată și să îi formeze pe viitor. În cadrul celui de-al treilea atelier de dobândire a competențelor cheie, elevii vor fi implicați în aplicații practice prin intermediul cărora vor înțelege ce înseamnă să fii lider și care sunt calitățile și atribuțiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească. Cel de-al treilea atelier va avea loc pe data de 18 iulie 2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.