Newsletter

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati, Iasi – Aprilie 2015

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

Fundaţia „Star of Hope” România în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi au organizat în data de 2 aprilie, Ziua Internatională de Conştientizare a Autismului, sesiunea de instruire pentru cadrele didcatice „Tulburări din Spectrul Autism – Dificultăţi si posibilităţi de integrare în învăţământ. Activitatea a făcut parte din campania naţională „Arată ca îţi pasă!”.

Aproximativ 45 de cadre didactice, care au integrat sau intenţionează să integreze copii cu tulburări din spectrul autis au participat la această sesiune. Timp de 5 ore, la Centrul Regional de Reabilitatre pentru Copii şi Tinerii cu dizabilităţi „Steaua Speranţei” Iaşi, cadrele didactice au primit informaţii despre caracteristicile copiilor cu tulburări din spectrul autist despre metodele de lucru la clasă, despre abilităţile necesare unui cadru didactic în lucru cu aceşti copii.

În data de 23 aprilie și 27 aprilie, Centrul Regional de Reabilitare pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi „Steaua Speranței” Iaşi a primit vizita a opt consilieri veniţi în „Caravana Consilierilor”. După o scurtă vizită a Centrului, consilierii au stat de vorbă cu părinţii beneficiarilor pentru a înţelege mai bine nevoile acestora şi pentru a găsi împreună soluţii.

Curs de perfecţionare profesională pentru echipa Fundației „Star Of Hope” România – lector principal Eivor Kraft din Suedia.

Specialiștii „Star of Hope” România pregatește copiii cu dizabilități pentru integrarea în grădiniță și scoală

Copiii cu dizabilităţi înscrişi la programul în regim de Centru de zi participă la programe de grup dar şi la programe individuale de terapie cognitivă, artterapie, kinetoterapie, terapie logopedică. Sunt organizate 3 grupe de copii:

a. Grupa „Fluturasilor” – copii mici cu vârstă cuprinsă între 1 an si jumatate şi 3 ani (sindrom down, elemente autism, deficienţă mintală moderată)

b. Grupa „Stelutelor” – copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 5 ani (retard mental mediu, autism, sindrom down)

c. Grupa „Raza de soare” – copii cu vârsta cuprinsă între 5 si 8 ani (autism, agnezie de corp calos, sindrom down, retard mental )

Terapie individuală – pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 an – 10 ani cu autism, sindrom down, paralizie cerebrală şi alte deficienţe neuro-motorii. Activităţile de terapie se desfăşoară pe următoarele arii de dezvoltare : plan cognitiv, comunicare, comportament, stimulare senzorială şi motricitate, autoîngrijire.

Intervenţie timpurie– pentru copii cu vârsta 1 an – 4 ani. În cadrul acestui program terapeutic, copiii beneficiază de următoarele servicii: kinetoterapie, masaj, stimulare senzorială, activităţi de grup, socializare, stimularea limbajului, dezvoltare cognitivă, ludoterapie.

Informarea şi responsabilizarea părinţilor: părinţii primesc informaţii, îndrumări privind metode de lucru pentru continuarea acasă a programului de reabilitare (părinţiii copiilor care sunt integraţi în programul de terapie individuală, asistă la desfăşurarea programului pentru însuşirea metodelor de lucru în vederea continuării terapiei acasă); de asemenea, părinţii pot împrumuta materiale pedagogice.

Şedinţe de consiliere, de grup şi individuale – săptămânal, părinţii din cadrul centrului au beneficiat de şedinţe de consiliere şi sprijin pentru a depăşi dificultăţile cu care se confruntă.

Clubul Special Kids:

În cadrul clubului se desfăşoară activităţi artistice, de socializare şi cunoaştere, recreative şi sportive pentru copiii cu dizabilităţi şi fraţii acestora precum şi activităţi în colaborare cu gradiniţele şi şcolile integratoare (ex. modelino, origami, activităţi de autogospodărire, şah, tenis de masă).

Grup suport pentru mame

Mamele copiilor beneficiari ai Centrului de Reabilitare „Steaua Speranţei” Iaşi au întâlniri regulate, de două ori pe săptămână, unde dezbat împreună subiecte stabilite cu o săptămână înainte. Luna aceasta au participat la grupurile suport 20 de mamici.

Grup suport pentru familii

Luna aceasta au avut loc doua grupuri suport pentru familii la care au participat 30 familii.

Evaluări multidisciplinare

Saptămânal au loc evaluări psiho-socio-medicale pentru copiii cu dizabilităţi din regiunea Moldovei. Luna aceasta au fost evaluati psiho-socio-medical 8 copii.Din cadrul echipei multidisciplinare fac parte un medic neuropsihiatru, un kinetoterapeut, un asistent social şi un psiholog.

Sprijin pentru integrarea în grădinţe, şcoli a copiilor cu CES

Echipa „Star of Hope” România colaborează cu grădiniţe și școli. Înainte de integrare sunt pregătiţi ceilalţi copii din grupă/clasă, părinţii. După integrarea copilului în grupă/clasă, pedagogul „Star of Hope” îl susţine în grupă/clasă. Cu acest prilej educatorul primeşte sprijinul informaţional, emoţional pentru asigurarea unei integrări reale a copilului.

Rezultate obţinute:

  • Întărirea relaţiilor dintre părinţi;
  • Diminuarea izolării sociale pentru copiii cu dizabilităţi;
  • Abilităţi zilnice de viaţă îmbunătăţite;
  • Dezvoltarea nivelului de dezvoltare pentru copiii cu dizabilităţi; copiii care frecventează centrul de zi au atins obiectivele stabilite în programele de lucru individuale;
  • Întărirea sentimentului de apartenenţă la un grup pentru părinţii, copiii/tinerii beneficiari ai Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi, Iaşi;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.