In derulare

Intervenţie în familii aflate în situaţii de risc

Anul: 2015

Scopul global: Prevenirea abandonului şcolar şi familial

Grup ţintă : Copii şi familii în situaţii de risc din Huşi

Scopuri specifice:

 • Prevenirea abandonului şcolar pentru 35 de copii;
 • Prevenirea abandonului familial pentru 30 de copii;
 • Dezvoltarea suportului social pentru familii cu copii aflaţi în situaţie de risc cu privire la abandonul şcolar;
 • Creşterea gradului de conştientizare al comunităţii cu privire la familiile aflate în dificultate;
 • Creşterea sustenabilităţii proiectului

Obiective:

 • Asigurarea mesei zilnice a copiilor;
 • Identificarea copiilor cu risc de abandon şcolar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar, autorităţile locale cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, şcoli;
 • Evaluarea familiilor din proiect: asistenţii sociali ai Star of Hope România vor completa anchetele sociale pentru fiecare nou beneficiar din proiect. Situaţia socială a acestora este re-evaluată o dată la 6 luni;
 • Asigurarea sprijinului educaţional pentru copii astfel încât să îşi poată realiza temele pentru acasă. Această activitate este realizată zilnic la centru. Prezenţa copiilor la centru este în funcţie de orarul şcolar;
 • Comunicarea cu membrii colectivului educaţional din şcoli pentru monitorizarea performanţelor şcolare ale copiilor la şcoală;
 • Organizarea de activităţi de tip after-school;
 • Realizarea de activităţi de socializare, precum mersul în parc sau plimbările în oraş. De asemenea, se organizează şi evenimente speciale cu diferite ocazii (zile de naştere, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Femeii, Crăciun), dar şi excursii;
 • Organizarea de sesiuni de instruire pentru părinţi şi staff cu privire la comunicare. Lectorul acestor sesiuni este Eivor Kraft din Suedia;
 • Consilierea părinţilor şi membrilor familiei. Şedinţele de consiliere sunt susţinute conform unui plan individual de reabilitare şi sunt implementate de către un psiholog sau un asistent social;
 • Comunicarea cu familiile copiilor;
 • Organizarea unui grup de suport pentru familiile copiilor;
 • Consiliere pentru părinţi;
 • Organizarea de sesiuni de educaţie parentală;
 • Organizarea Conferinţei Anuale a Femeilor;
 • Informarea autorităţilor locale cu privire la copiii cu risc de abandon familial din regiune;
 • Mediatizarea activităţilor proiectului;
 • Realizarea de aplicaţii pentru subvenţii de la bugetul naţional şi local de către echipa Star of Hope România;
 • Continuarea campaniei 2%;
 • Dezvoltarea sectorului de fundraising prin includerea unor companii din Huşi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *