Campania 25 de ani

Centrul de zi pentru copii aflati în dificultate „Star of Hope” Botoșani

Nevoia acută de sprijin a unui număr mare de copii cu risc de abandon școlar a dus la înfiintarea, în anul 2011, a unui Centru de zi pentru copii aflați în dificultate „Star of Hope” Botoșani. Activitatea Centrului se desfășoară în incinta Școlii nr. 16 „Sf. Maria”, cu sprijinul Primariei Botoșani. Grupul țintă îl reprezintă copiii din familii defavorizate aflați în situația de risc ridicat de abandon scolar. 70% dintre beneficiari sunt copii lăsați în grija directă a bunicilor sau se cresc între ei. În acest Centru, 40 de copii primesc zilnic o masă caldă, suport educational, consiliere psihologică, educatională și vocațională.

Nevoi

  • Familiile au nevoie de susținere materială pentru a asigura cel puțin nevoile de bază ale copiilor;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.